Award :
รางวัลที่ได้รับ
นวัตกรรมฆ่าเชื้อในห้องผู้โดยสารรถยนต์ด้วยแสง UVC และโอโซน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562
รางวัลนวัตกรรมระดับ 3 ดาว จากกิจกรรมบ่มเพาะนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
วันที่ 6 มกราคม 2562
รางวัล 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ในการประกวดผลงาน นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562
วันที่ 5 มกราคม 2562
รางวัลชมเชย โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งนี้ 9 งาน Motor Expo 2018
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดนวัตกรรมยายนยนต์ ครั้งที่ 9 งาน Motor Expo 2018
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
รางวัล Best Manipulator การแข่งขันหุ่นยนต์การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural Robot Contest 2018)
วันที่ 25 ตุลาคม 2561
วิทย์สร้างคน Gen Z Gen Science-Seed-Science-Succeed
วันที่ 19 กันยายน 2561
รางวัลนวัตกรรมระดับชาติ จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research EXPO 2018)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
News & Activities :
ข่าวและประกาศ
Links :
เว็บไซต์แนะนำ
Copyright © 2016 Mechanical Engineering KU KPS. All Rights Reserved.
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140